vrijdag 2 oktober 2015

AutoTTS wisselt automatisch van taal als de tekst dat vereist.

Eén van de functies die nog steeds ontbreekt in de screenreaders voor Android is een optie om snel van taal te wisselen. Open je een Engelstalige web pagina terwijl de telefoon in et Nederlands staat, dan moet je *of* proberen het steenkolenengels van je TTS te verstaan, of wisselen naar een Engelse stem, maar daarvoor moet je meestal de app eerst verlaten.

AutoTTS probeert dit probleem op te lossen door on-the-fly te kijken naar de taal van een tekst en daar dan een van tevoren gekozen stem voor in te schakelen. Voor betere performance wordt aangeraden voor iedere te gebruiken taal een andere engine te kiezen, mmaar 2 stemmen binnen dezelfde Engine zijn ook toegestaan.

Installatie


Download de app in de playstore via deze link. Hierdoor is er een nieuwe synthesizer toegevoegd, autoTTS genaamd. Deze kun je activeren via instellingen->taal en invoer, of door in het global context menu van talkback steminstellingen aanpassen te selecteren. Selecteer hier de AutoTTS synthesizer.

Nadat deze is geselecteerd kun je bij de instellingen van deze stem selecteren welk soort tekstherkenning je wilt. geen, tweetalig, of volledieg automatisch. De tweetalige optie is volgens mij vooral bedoeld voor mensen die talen in 2 lettersoorten, zoals Grieks en Latin gebruiken. De volautomatische versie probeert van iedere zin te achterhalen in welke taal deze is gesproken. Verder stel je een taal in die gekozen moet worden als atouTTS het niet weet. In een derde scherm kies je tenslotte per taal welke stem gebruikt moet worden. Hierna is het een kwestie van hopen dat het goed komt.

Ervaring


Korte regels, zoals de namen van apps op het startscherm, vind de app wel lastg. Hij pakt in mijn geval dan vaak Engels, terwijl Nederlands zou moeten, maar bij nieuws artikelen heeft de ap het doorgaans goed en wisselt hij goed naar de andere taal/stem. Voorlopig mag de app op mijn telefoon blijven staan. D

Geen opmerkingen:

Een reactie posten