vrijdag 8 augustus 2014

Nieuwe Beta talkback, nu via de playstore

Afgelopen week is na afwezigheid van meer dan een half jaar een nieuwe beta van talkback verschenen. De meest in het oog springende veranderingen zijn de toevoeging van twee extra gebaren: één keer- en twee keer tikken tegen de zijkant van de telefoon. Deze gebaren kun je via gebarenbeheer koppelen aan een zelf te keizen talkback functie, en ondersteuning voor navigatie over het scherm via een gekoppeld Bluetooth toetsenbord.

De procedure om een beta versie van talkback te installeren is veranderd. Vanaf nu moet je aangemeld zijn bij de eyes-free google group, en via een speciale pagina kun je dan kiezen om betatester voor talkback te worden. Vanaf dat moment worden de beta versies automatisch meegenomen in de reguliere updates van je telefoon. Hieronder plaats ik de Engelse instructies om aan een nieuwe talkback beta te komen:

Van: Kristian Monsen < kristianm@google.com> Datum: 1 augustus 2014 23:59:22 CEST Aan: eyes-free@googlegroups.com Onderwerp: Now available: TalkBack v3.5.2 Beta 1 for Android 2.2 (Froyo) and aboveaan Antwoord aan: eyes-free@googlegroups.com block quote end block quote Hi everyone,   We have just released TalkBack v3.5.2 Beta 1 to the Play Store. Going forward, we will begin releasing betas directly through the Google Play Store, and there are a few steps required to ensure you receive beta updates.  Once you complete these steps, you will automatically receive future updates as additional versions are released. list of 3 items • Start by ensuring your Google account has joined the eyes-free@googlegroups.com Google group.  If you're receiving this email at an email address associated with your Google account, you're already a member of this group. If you still need to join on a different account, you can do so by signing in to that Google account and navigating to this link, then selecting the "Join group to post" button and completing the required form. • While still signed into the desired Google Account, navigate to this opt-in link, review the information, and select "Become a tester".  After selecting the button, ensure the page displays "You are a tester". If you encounter an error message to the effect of "Sorry - nothing to see here.", ensure the account you've signed in to has successfully joined the eyes-free Google group. • Android devices that are signed in using your Google account will automatically begin receiving updates to TalkBack's beta releases as they become available. list end This version of TalkBack is a beta release. Functionality is subject to change. This version may contain bugs. Please provide feedback via the Eyes-Free mailing list or by using the Eyes-Free issue tracker. If you need to switch back to a stable version, return to the opt-in page and select the "Leave the test" link.  You can then uninstall TalkBack updates using the Play Store application on your Android devices.   New in TalkBack v3.5.2 Beta 1: list of 5 items • Improved support for navigating web content in Chrome • Ability to assign shortcut actions for tapping on the side of the device. [Experimental] • Keyboard support. [Experimental] • Support for custom actions on "L" devices • Bug fixes list end For the initial keyboard support these key combinations are supported: list of 10 items • ctrl-alt-right Move accessibility focus to the next element • ctrl-alt-left Move accessibility focus to the previous element • ctrl-alt-up Move accessibility focus to the first element • ctrl-alt-down Move accessibility focus to the last element • ctrl-alt-enter Click on the element with accessibility focus • ctrl-alt-h Global home gesture • ctrl-alt-backspace Global back gesture • ctrl-alt-n Open the notifications drawer • ctrl-alt-r Open the recent screen • ctrl-alt-z Suspend TalkBack (this was here previously) list end   Thank you for your help testing the latest release! -- You received this message because you are subscribed to the Google Groups "eyes-free" group. To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to eyes-free+unsubscribe@googlegroups.com. For more options, visit https://groups.google.com/d/optout. block quote end block quote end block quote end

Geen opmerkingen:

Een reactie posten