vrijdag 29 augustus 2014

Not Nav 2.0 in de play store

NotNav 2.0

Gisteren is NotNav 2.0 in de play store verschenen. Dit programa, dat nog steeds geen navigatie app is, kan nu behalve het adres waar je bent, ook de zijstraten in de omgeving en points of interest weergeven. Verder wordt van elke plaatsaanduiding weergegeven hoe betrouwbaar die is. Dat laatste mag van mij uit, maar het is zo ongeveer de enige functie die niet uit te schakelen valt. Ook kan er in de nieuwe versie één punt worden ingesteld, dat als POI zal worden aangekondigd als je er in de buurt bent,.

Waar te halen

NotNav is hier te downloaden uit de playstore.

maandag 11 augustus 2014

Gesproken ondertitels app nu in test fase

Een app die doet denken aan het ondertitelmenu van de Orion WebBox is nu beschikbaar in de play store. De informatie bij de app suggereert dat in de toekomst geld gevraagd zal worden voor gesproken ondertitels, maar op het moment dat ik dit schrijf, is de functie nog gratis.

Als de app wordt gestart, leest de Xander stem een informatiepagina voor met een korte introductie over de dienst. Het scherm wordt hierbij gedraaid naar landscape modus. Dit dien je in gedachten te houden als je de bewegingen die in de introductietekst worden genoemd uitprobeert. Verder moet je als talkback gebruiker de bewegingen met twee vingers uitvoeren.

 • Door van rechts naar links te vegen, ga je naar de volgende zender.
 • Door van links naar rechts te vegen, ga je naar de vorige zender.
 • door een verticale beweging pas je de vertraging aan, zodat de ondertiteling synchroon loopt met het televisie geluid.

Er is ook nog een instellingenmenu waar kan worden ingesteld hoe de ondertiteling op het scherm zichtbaar is. Ik kan hier weinig zinnigs over zeggen, anders dan dat er mij ruim voldoende mogelijkheden voor handen lijken.

Ondersteunde zenders


Er worden 10 Nederlandse- en zes Vlaamse zenders ondersteund. De Nederlandse zenders worden door Claire voorgelezen, en de Vlaanse door Ellen.
 • Nederland 1
 • Nederland 2
 • Nederland 3
 • RTL4
 • RTL5
 • RTL7
 • RTL8
 • Net5
 • SBS6
 • Veronica
De Vlaamse kanalen
 • Één
 • Canvas
 • VTM
 • 2BE
 • VT4
 • VT5

Eerste indruk


De app gedroeg zich in de korte tijd dat ik hem gebruikte prima. Wisselen van zender ging goed en de ondersteundende gesproken meldingen waren duidelijk. Ik hoop dat er in de toekomst een selectemenu kan worden toegevoegd, zodat je snel naar een gekozen zender kunt springen.

Waar te halen

Dit is de directe link naar de app.

zondag 10 augustus 2014

NotNav. Geen navigatie app, maar toch erg handig

Afgelopen week liep ik tegen een programma aan, dat uitsluitend tot doel heeft om je te vertellen waar je bent en in welke richting je gaat. Het heet NotNav. Als je het programma opstart, vertelt het je waar je volgens hem bent, en in welke richting je telefoon wijst. NotNav gebruikt het ingebouwde compas, dus zodra je de telefoon iets draait, vermeldt de app de nieuwe richting, ook zonder dat je daadwerkelijk loopt.

Het scherm heeft drie grote knoppen: Pauze, speak last en settings. Met Pauze stop je het weergeven van informatie door de app, met speak last herhaal je wat de app het laatst zei, en via settings kun je een aantal parameters instellen, t.w. of de richting van het compas moet worden uitgesproken, of de locatie moet worden vermeld, en het aantal graden dat de app standaard als afwijking moet berekenen.

Die laatste optie vind ik briljant. Als je de telefoon b.v. in een broek- of borstzak hebt, staat hij niet recht naar voren gericht, maar in een kleine hoek. Deze hoek kun je aangeven in het settings menu, zodat NotNav hier rekening mee kan houden bij het vermelden van de looprichting.

Nauwkeurigheid op mijn Nexus 5 is prima. Zowel de looprichting als het adres waren doorgaans correct. Voor veel van mijn navigatiebehoeftes is deze app eigenlijk voldoende.

De app is hier te downloaden.

vrijdag 8 augustus 2014

Nieuwe Beta talkback, nu via de playstore

Afgelopen week is na afwezigheid van meer dan een half jaar een nieuwe beta van talkback verschenen. De meest in het oog springende veranderingen zijn de toevoeging van twee extra gebaren: één keer- en twee keer tikken tegen de zijkant van de telefoon. Deze gebaren kun je via gebarenbeheer koppelen aan een zelf te keizen talkback functie, en ondersteuning voor navigatie over het scherm via een gekoppeld Bluetooth toetsenbord.

De procedure om een beta versie van talkback te installeren is veranderd. Vanaf nu moet je aangemeld zijn bij de eyes-free google group, en via een speciale pagina kun je dan kiezen om betatester voor talkback te worden. Vanaf dat moment worden de beta versies automatisch meegenomen in de reguliere updates van je telefoon. Hieronder plaats ik de Engelse instructies om aan een nieuwe talkback beta te komen:

Van: Kristian Monsen < kristianm@google.com> Datum: 1 augustus 2014 23:59:22 CEST Aan: eyes-free@googlegroups.com Onderwerp: Now available: TalkBack v3.5.2 Beta 1 for Android 2.2 (Froyo) and aboveaan Antwoord aan: eyes-free@googlegroups.com block quote end block quote Hi everyone,   We have just released TalkBack v3.5.2 Beta 1 to the Play Store. Going forward, we will begin releasing betas directly through the Google Play Store, and there are a few steps required to ensure you receive beta updates.  Once you complete these steps, you will automatically receive future updates as additional versions are released. list of 3 items • Start by ensuring your Google account has joined the eyes-free@googlegroups.com Google group.  If you're receiving this email at an email address associated with your Google account, you're already a member of this group. If you still need to join on a different account, you can do so by signing in to that Google account and navigating to this link, then selecting the "Join group to post" button and completing the required form. • While still signed into the desired Google Account, navigate to this opt-in link, review the information, and select "Become a tester".  After selecting the button, ensure the page displays "You are a tester". If you encounter an error message to the effect of "Sorry - nothing to see here.", ensure the account you've signed in to has successfully joined the eyes-free Google group. • Android devices that are signed in using your Google account will automatically begin receiving updates to TalkBack's beta releases as they become available. list end This version of TalkBack is a beta release. Functionality is subject to change. This version may contain bugs. Please provide feedback via the Eyes-Free mailing list or by using the Eyes-Free issue tracker. If you need to switch back to a stable version, return to the opt-in page and select the "Leave the test" link.  You can then uninstall TalkBack updates using the Play Store application on your Android devices.   New in TalkBack v3.5.2 Beta 1: list of 5 items • Improved support for navigating web content in Chrome • Ability to assign shortcut actions for tapping on the side of the device. [Experimental] • Keyboard support. [Experimental] • Support for custom actions on "L" devices • Bug fixes list end For the initial keyboard support these key combinations are supported: list of 10 items • ctrl-alt-right Move accessibility focus to the next element • ctrl-alt-left Move accessibility focus to the previous element • ctrl-alt-up Move accessibility focus to the first element • ctrl-alt-down Move accessibility focus to the last element • ctrl-alt-enter Click on the element with accessibility focus • ctrl-alt-h Global home gesture • ctrl-alt-backspace Global back gesture • ctrl-alt-n Open the notifications drawer • ctrl-alt-r Open the recent screen • ctrl-alt-z Suspend TalkBack (this was here previously) list end   Thank you for your help testing the latest release! -- You received this message because you are subscribed to the Google Groups "eyes-free" group. To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to eyes-free+unsubscribe@googlegroups.com. For more options, visit https://groups.google.com/d/optout. block quote end block quote end block quote end