zondag 23 juni 2013

Talkback 3.4.0 Beta 2 beschikbaar

Vanmorgen is de tweede beta versie van Talkback 3.4 vrijgegeven. Hij is te downloaden op De eyes-free web site van google. Beta versies zijn niet vanuit de playstore te benaderen. De verbeteringen ten opzichte van Beta 1 zijn:
  • Added an option under "Manage Gestures" in TalkBack Settings for changing the behavior of the down-then-up and up-then-down gestures
  • Fixed an issue which caused TalkBack to crash when speaking text replacements
  • Removed inconsistent ringer volume ducking functionality
  • Additional stability improvements to the explore by touch tutorial
  • Bug fixes
Om deze beta te kunnen installeren, moet onder beveiliging zijn aangegeven dat je ook apps van buiten de playstore wilt kunnen installeren. De belangrijkste verbeteringen in de vorige beta waren het automatisch kunnen scrollen, en het snel naar het bovenste/onderste element van een scherm gaan.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten